Модель інтегрованого управління ризиками проектів агропромислового комплексу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Денчик, Оксана Русланівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Швидкість плину часу в сучасному світі вимагає оптимізації витрат часу на прийняття рішень та реалізацію будь-яких проектів. Зважаючи на сезонність та роботу з живими тваринами, зволікання в аграрних проектах є ризиковим і може нанести значних збитків, аж до закриття проектів. Для скорочення втрат часу на вибір проектним менеджером стандарту управління ризиками розроблено концептуальну модель конвергенції процесів управління ризиками у проектах. На підставі проведеного аналізу процесів управління ризиками методологій управління ризиками стандартів управління проектами PMІ (PMBoK), PRINCE2, P2M, IPMA (ІCB), AGILE, проведено конвергенцію та дивергенцію процесів управління ризиками, а також розроблено та запропоновано для практичного використання концептуальну модель інтегрованого управління ризиками «КВІТКА» проектів малих та середніх суб’єктів господарювання агропромислового комплексу.
Опис
Ключові слова
управління проектами, управління ризиками, процеси управління ризиками, методології управління ризиками
Бібліографічний опис
Денчик О. Р. Модель інтегрованого управління ризиками проектів агропромислового комплексу / О. Р. Денчик // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 18-24. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання