Політизація регіонального управління - перешкода регіональному розвитку

Ескіз

Дата

2017

Автори

Стойко, Олена Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Останній звіт Єврокомісії щодо економічної, соціальної та територіальної згуртованості спільноти засвідчив, що якість державного управління має особливе значення для соціального та економічного росту країн ЄС і є важливим чинником регіонального розвитку. Крім того професійна та неупереджена діяльність державних чиновників відіграє важливу роль у боротьбі з корупцією.

Опис

Ключові слова

регіональне управління, державне управління, політизація державного управління, регіональний розвиток

Бібліографічний опис

Стойко О. М. Політизація регіонального управління - перешкода регіональному розвитку : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. / О. М. Стойко // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 1 - С. 205 - 208. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced