Напіваналітичний кільцевий скінченний елемент для моделювання просторового напруженого стану армованих тіл з тріщинами

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В представленій роботі для чисельного моделювання процесу руйнування залізобетонних конструкцій [1] розглянуто кільцевий скінченний елемент із меридіональним перерізом у вигляді випуклого чотирикутника, в межах якого використано полілінійний закон апроксимації переміщень на основі поліномів Лагранжа. Вздовж кільцевої координати невідомі представлені у вигляді рядів Фур’є. Для побудови рівнянь застосовується моментна схема скінченного елемента.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельної механіки, кільцевий скінченний елемент із меридіональним перерізом, чисельне моделювання процесу руйнування залізобетонних конструкцій
Бібліографічний опис
Баженов В. А. Напіваналітичний кільцевий скінченний елемент для моделювання просторового напруженого стану армованих тіл з тріщинами / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, І. І. Солодей // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 147 – 156. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання