Варіаційно-сплайновий метод в задачах дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл

Ескіз

Дата

2017

Автори

Безверхий, О. І.
Григор’єва, Л. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі варіаційного принципу Гамільтона-Остроградського і сплай апроксимацій по одній координаті рівняння гармонійних осесиметричних електропружних коливань в циліндричних координатах зведено до системи звичайних диференціальних рівнянь. Отримана крайова задача розв’язується методом дискретної ортогоналізації. Запропонована методика дозволяє ефективно досліджувати гармонійні коливання п'єзокерамічних тіл циліндричної форми при довільних граничних умовах. Визначено резонансні частоти радіально поляризованого порожнистого циліндра з п'єзокераміки PZT-4, досліджено його динамічний електромеханічний стан при моногармонічному електричному навантаженні.

Опис

Ключові слова

п’єзокерамічні циліндри, вимушені пружноелектричні коливання, електричне збурення, радіальна поляризація, принцип Гамільтона – Остроградського, сплайн-апроксимація, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Безверхий О. І. Варіаційно-сплайновий метод в задачах дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл / О. І. Безверхий, Л. О. Григор’єва // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 98. – С. 138 - 149. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset