Специфіка організації простору малих вищих навчальних закладів

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються питання, що виникають при формуванні малих вищих навчальних закладів(ВНЗ). Формулюється концепція і визначається специфіка організації простору даного типу будівель. Наводиться інтерпретація типологічної планувальної схеми вищого навчального закладу на прикладі існуючого об’єкту – Інституту Менеджменту в Індії, м. Калькутта.
Опис
Ключові слова
завдання, типологія, нормативна база, концепція, типологічна планувальна схема, сегмент і проектування вищих малих навчальних закладів, задачи, типология, нормативная база, концепция, типологическая планировочная схема, сегмент и проектирования высших малых учебных заведений, task typology, regulatory framework, concept, planning typological scheme and design segment of small high schools, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Щербаков О. В. Специфіка організації простору малих вищих навчальних закладів / О. В. Щербаков, А. О. Кіщенко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відповід. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 407-414. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання