Благоустройство территории Пале-Рояля в Одессе сквозь призму мифов и символов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Кадурина, А.О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті досліджені історія створення та розвитку Палє-Рояля в Одесі. Проведений аналіз на рівні міфологічного та символічного наповнення його архітектурного середовища. Запропоновано ряд концепцій щодо благоустрою території ансамблю.
Опис
Ключові слова
Палє-Рояль, Одеса, благоустрій, символіка, міфологія
Бібліографічний опис
Кадурина А.О. Благоустройство территории Пале-Рояля в Одессе сквозь призму мифов и символов / А.О. Кадурина // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М.М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 24. - С.90 - 98. - Бібліогр : 4 назви.
Зібрання