Графічні задачі з фізики: питання класифікації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-11-16
Автори
Григорчук, Олександр Михайлович
Тарасевич, Віталій Іванович
Найко Віталій Андрійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
У статті з'ясована роль класифікації фізичних задач, показано переваги графічного способу подання навчальної інформації перед іншими, що дозволяє проводити диференціювання й інтегрування, екстраполяцію та інтерполяцію, визначати екстремуми функції, наочно подавати результати сумісних вимірювань та здійснювати пошук оптимального рівняння зв’язку між фізичними величинами, будувати діаграми, епюри, проводити прості математичні обчислення із використанням номограм.
Опис
Ключові слова
задача з фізики, класифікація задач, графічна задача з фізики, графічний метод розв’язування задач з фізики, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Григорчук О. М. Графічні задачі з фізики: питання класифікації / О. М. Григорчук, В. І. Тарасевич, В. А. Найко // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: зб. матеріалів VI Міжнародної конференції,16 листопада 2023 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : Компринт, 2024. – С. 74 - 77. - Бібліогр. : 4 назви.