Структура проектного управління програмами академічної мобільності

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В роботі розглянуто питання структуризації проектного управління програмами академічної мобільності. Було досліджено проекти програми академічної мобільності. Виділено особливості цих проектів і показано їх вплив на хід і результати виконання. Намічено шляхи побудови систем проектного управління академічною мобільністю, які можуть бути ефективними в умовах України.
Опис
Ключові слова
проект, програма, академічна мобільність, структура програми, проектне управління
Бібліографічний опис
Беліченко М. А. Структура проектного управління програмами академічної мобільності / М. А. Беліченко, Л. Б. Кубявка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 158 - 162. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання