Мотивація як основа консолідації цінностей зацікавлених сторін у проекті

Ескіз

Дата

2016

Автори

Рич, Марина Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Успішне виконання проекту залежить від багатьох умов, зокрема, від того, наскільки ґрунтовно володіють керівники проектів теоретичними знаннями та практичними навиками, від якості технічного оснащення, від попередньої підготовки проектної групи, її навантаження. Проте не меншою мірою воно залежить від соціально-психологічного клімату колективу, в якому вони знаходяться та їхньої мотивації. Потреби учасників проекту відповідно формують цінності кожного із них, які в свою чергу поділяються на матеріальні та нематеріальні. Сама ж цінність формується із потреб людини, її мотивації та впливу зовнішніх чинників. Цінності людини формують її відношення до різних компонентів оточуючого світу і у подальшому спонукають до певних дій чи бездіяльності. Для ефективного виконання проекту виникає необхідність спрямувати дії зацікавлених сторін проекту в певному напрямку, що можливо в тому числі завдяки гармонійній системі мотивації. Було розроблено метод визначення переважаючих цінностей, а саме матеріальних чи нематеріальних, в зацікавлених сторонах проекту на основі відношення до інформації та мотивації учасників проекту.

Опис

Ключові слова

мотивація, стимул, цінності особистості, потреби, мотив, балансування цінностей, колектив, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Рич М. І. Мотивація як основа консолідації цінностей зацікавлених сторін у проекті / М. І. Рич // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 51 - 57. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced