Правове забезпечення енергоефективності будівель – одне з ключових питань права сталого розвитку

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Україна, врегулювавши на рівні закону питання енергоефективності будівель та передбачивши створення національного Фонду енергоефективності, послідовно імплементує директиви ЄС в межах узятих на себе зобов’язань як члена Енергетичного співтовариства. Здійснення цих заходів пролягає в площині правового регулювання забезпечення сталого розвитку – відповідно до базових документів ООН у сфері сталого розвитку, і зокрема відповідно до Порядку денного сталого розвитку до 2030 року.
Опис
Ключові слова
правове регулювання, енергоефективность будівель, енергозбереження
Бібліографічний опис
Кравчук О. О. Правове забезпечення енергоефективності будівель – одне з ключових питань права сталого розвитку / О. О. Кравчук // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ : Бескиди, 2017. – Перша наук. практ. конф., Київ, 3 листопада 2017р. - С. 127 - 132. - Бібліогр. : 7 назв.