Узагальнення різночасових даних з історії адміністративно-територіального поділу засобами ГІС

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Гаврюшин, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто питання узагальнення різночасових даних у ГІС на прикладі даних з історії адміністративно-територіального поділу. Описано конкретні види узагальнень, виділено три групи. До першої групи належать узагальнення, що здійснюються налаштуванням часу демонстрування різночасових даних включно з одночасною візуалізацією різночасових даних (суміщення різночасових даних). Друга група – узагальнення контурів змінних у часі адміністративнотериторіальних одиниць. До третьої групи входять узагальнення, що полягають у розрахунку за вихідними просторово-часовими даними спеціальних показників динаміки (узагальнення непозиційних даних або кількісних та якісних характеристик об’єктів). Проаналізовано можливості застосування різних видів узагальнення різночасових даних. Виділено три рівні карт-узагальнень з історії адміністративно-територіального поділу.
Опис
Ключові слова
часова генералізація, узагальнення даних, історичні ГІС, адміністративно-територіальний поділ, аналіз просторовочасових даних.
Бібліографічний опис
Гаврюшин О. В. Узагальнення різночасових даних з історії адміністративно-територіального поділу засобами ГІС / О. В. Гаврюшин // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 65. - С. 150-158. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання