Публічний міський простір та безпека жінок

Ескіз

Дата

2018

Автори

Гербут, Надія Анатоліївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Оскільки чоловіки та жінки по-різному використовують міський простір, останнім часом все більше держав, і не лише європейських, враховують тендерний компонент при плануванні міського простору з метою створення гнучкого та адаптованого до потреб різних соціальних груп середовища. Однак те, в чому полягають відмінності щодо життєдіяльності чоловіків і жінок в містах, є багатокомплексним питанням, яке потребує ґрунтовних досліджень. До важливих складових цього питання слід віднести проблему забезпечення для жінок безпечного використання публічних місць.

Опис

Ключові слова

кафедра політичних наук, публічний міський простір

Бібліографічний опис

Гербут Н. А. Публічний міський простір та безпека жінок / Н. А. Гербут // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 103 - 106. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset