Організація та безпека міського руху: методичні вказівки до виконання практичних робіт та розрахунково-графічної роботи

Ескіз

Дата

2022

Автори

Васильєва, Ганна Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто методику аналізу існуючого стану транспортної системи заданого району. Призначено для студентів спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія", які навчаються за освітньою програмою «Міське будівництво та господарство.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

рух міський, організація, рух міський, безпека, кафедра міськоґо будівництва

Бібліографічний опис

Організація та безпека міського руху : методичні вказівки до виконання практичних робіт та розрахунково-графічної роботи : для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», які навчаються за освітньою програмою «Міське будівництво та господарство» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач Г. Ю. Васильєва. - Київ : КНУБА, 2022. - 28 с. - Бібліогр. : с. 27.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced