Загальні методи дослідження на прикладі роботи «архітектурно-планувальна організація морських пасажирських терміналів»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Дикун, Ж. Є.
Зиміна, С. Б.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються основні загальні методи дослідження, що були використані в роботі над дисертацією «архітектурно – планувальна організація морських пасажирських терміналів».
Опис
Ключові слова
наукові методи, дослідження, методика, порівняння, класифікація, аналогія, моделювання, модель, формалізація, ідеалізація, синтез, аналіз, дедукція, морські пасажирські термінали, научные методы, исследование, методика, классификация, аналогия, моделирование, модель, формализация, идеализация, синтез, анализ, дедукция, морские пассажирские терминалы, scientific methods, research methodology, classification, analogy, modeling, model, formalization, idealization, synthesis, analysis, deduction, marine passenger terminals
Бібліографічний опис
Дикун Ж. Є. Загальні методи дослідження на прикладі роботи «архітектурно-планувальна організація морських пасажирських терміналів» / Ж. Є. Дикун, С. Б. Зиміна // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С. 137-144. - Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання