Загальні методи дослідження на прикладі роботи «архітектурно-планувальна організація морських пасажирських терміналів»

Ескіз

Дата

2015

Автори

Дикун, Ж. Є.
Зиміна, С. Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядаються основні загальні методи дослідження, що були використані в роботі над дисертацією «архітектурно – планувальна організація морських пасажирських терміналів».

Опис

Ключові слова

наукові методи, дослідження, методика, порівняння, класифікація, аналогія, моделювання, модель, формалізація, ідеалізація, синтез, аналіз, дедукція, морські пасажирські термінали, научные методы, исследование, методика, классификация, аналогия, моделирование, модель, формализация, идеализация, синтез, анализ, дедукция, морские пассажирские терминалы, scientific methods, research methodology, classification, analogy, modeling, model, formalization, idealization, synthesis, analysis, deduction, marine passenger terminals

Бібліографічний опис

Дикун Ж. Є. Загальні методи дослідження на прикладі роботи «архітектурно-планувальна організація морських пасажирських терміналів» / Ж. Є. Дикун, С. Б. Зиміна // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 6. – С. 137-144. - Бібліогр. : 4 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced