Особливості взаємодії зацікавлених сторін у природоохоронних проектах

Ескіз

Дата

2019

Автори

Хрутьба, Юлія Сергіївна
Морозов, Віктор Володимирович
Хрутьба, Андрій Сергійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Трансформація України в новий Европейський простір, зростання вимог до рівня і якості проектного підходу при вирішенні проблем охорони навколишнього природного середовища зумовлює використання ефективних комунікацій на всіх етапах реалізації проекту. Підтримка ЄС надходить у формі підтримки бюджету, грантів, прикордонного співробітництва та кредитів, а також у формі програм підтримки освіти та громад. Наразі в Україні реалізуються понад 250 різних проектів ЄС. Аналіз зацікавлених сторін – одна з частин моделі аналізу ситуації реалізації проектів. При цьому новизна досліджень може бути визначена особливостями взаємодії зацікавлених сторін саме в природоохоронних проектах. У дослідженні розглянуто особливості відображення залучених зацікавлених сторін до реалізації природоохоронних проектів. Показано тісні взаємозв'язки між зацікавленими сторонами природоохоронного проекту. Визначено, що найбільш доцільно обрати критерій ефективності у вигляді лінійної комбінації критеріїв ефективності агентів під час узгодження інтересів стейкхолдерів. Результати узгодженості інтересів стейкхолдерів дадуть змогу визначення ознаки основних елементів переваг проекту, що допоможе розробити морфологічну матрицю елементів системи переваг від участі в екологічних заходах.

Опис

Ключові слова

зацікавлені сторони, стейкхолдери, природоохоронні проекти, природоохоронна діяльність, бізнес-структура, громадськість

Бібліографічний опис

Хрутьба Ю. С. Особливості взаємодії зацікавлених сторін у природоохоронних проектах / Ю. С. Хрутьба, В. В. Морозов, А. С. Хрутьба // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 32-39. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset