Концептуальні основи управління портфелями проектів і програм на прикладі морської індустрії

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто концептуальні особливості управління портфелями проектів і програм в морській індустрії. Висвітлено найважливіші етапи розвитку, сучасний стан теорії та практики управління портфелем проектів. Сформульована мета дослідження ‒ розгляд концептуальних основ управління портфелями і програмами на прикладі морської індустрії як складної технічної системи. Висвітлено проблемні питання управління портфелями і програмами проектів у контексті забезпечення конкурентоспроможності продукції та послуг у морській індустрії. Досліджено поняття портфеля та програм проектів СТС, принципи та їх методологія із проектно-орієнтованого управління. Підкреслено шляхи інтеграції управління морськими проектами і програмами та управлінням бізнесом з використанням моделі, в основі якої ключові портфельні складові. Запропоновано концептуальні основи управління портфелями і програмами в морській індустрії в проектно-інноваційній діяльності організацій, компаній. Для забезпечення управління портфелем проектів необхідна наявність не лише матеріальної бази та кваліфікованого персоналу, але й системного підходу до питань управління портфелями і програмами проектів у процесі ведення морського бізнесу.
Опис
Ключові слова
бізнес-оріентоване управління, портфель проекту, програма, морська індустрія, менеджмент організацій
Бібліографічний опис
Нікольський В. В. Концептуальні основи управління портфелями проектів і програм на прикладі морської індустрії / В. В. Нікольский, С. О. Крамський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 25-31. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання