Формування схеми інформаційного потоку в системі управління охороною праці на підприємстві

Анотація
Ефективність управління проектами охорони та безпеки праці тісно пов’язана з управлінням інформаційними потоками у процесі реалізації цих проектів. Швидкість обміну інформацією між учасниками проекту впливає на дотримання часових обмежень, передбачених планом проекту. На основі досліджень науковців з даного питання схематично зображено рух інформації в системі управління охороною праці при початковій передачі інформації від точки її виникнення до точки прийняття рішення та у зворотному напрямку під час реалізації проектів охорони та безпеки праці. Запропоновано удосконалену схему інформаційного потоку системи управління охороною праці для підвищення ефективності використання часу у процесі прийняття рішень при реалізації проектів з охорони та безпеки праці.
Опис
Ключові слова
управління проектами, охорона праці, безпека праці, інформаційний потік
Бібліографічний опис
Формування схеми інформаційного потоку в системі управління охороною праці на підприємстві / В. О. Хрутьба, М. В. Половко, Р. С. Лисак, О. В. Спасіченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 68 - 74. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання