Формування схеми інформаційного потоку в системі управління охороною праці на підприємстві

Ескіз

Дата

2017

Автори

Хрутьба, Вікторія Олександрівна
Половко, Микола Васильович
Лисак, Роксолана Станіславівна
Спасіченко, Оксана Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ефективність управління проектами охорони та безпеки праці тісно пов’язана з управлінням інформаційними потоками у процесі реалізації цих проектів. Швидкість обміну інформацією між учасниками проекту впливає на дотримання часових обмежень, передбачених планом проекту. На основі досліджень науковців з даного питання схематично зображено рух інформації в системі управління охороною праці при початковій передачі інформації від точки її виникнення до точки прийняття рішення та у зворотному напрямку під час реалізації проектів охорони та безпеки праці. Запропоновано удосконалену схему інформаційного потоку системи управління охороною праці для підвищення ефективності використання часу у процесі прийняття рішень при реалізації проектів з охорони та безпеки праці.

Опис

Ключові слова

управління проектами, охорона праці, безпека праці, інформаційний потік

Бібліографічний опис

Формування схеми інформаційного потоку в системі управління охороною праці на підприємстві / В. О. Хрутьба, М. В. Половко, Р. С. Лисак, О. В. Спасіченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 68 - 74. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset