Висвітлення сучасних досягнень у галузі рідких кристалів в навчанні фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії.

Ескіз

Дата

2019

Автори

Петруньок, Т.Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

БДПУ

Анотація

В наш час у всьому світі відбуваються глобальні зміни, які у величезній мірі зачіпають науково-технічну сферу. Тому уряди провідних країн вживають заходів щодо підвищення статусу науки як основної рухомої сили розвитку суспільства. Очевидно, що гарантією достойного майбутнього України є розробка нових технологій, використання найсучаснішого обладнання у виробництві, в тому числі, у будівництві. Але можна із впевненістю стверджувати, що основна роль у сучасних наукових дослідженнях належить фізиці, оскільки її закони та методологія в тій чи іншій мірі задіюються в кожній науковій галузі. Тому нині при підготовці майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії необхідно приділяти особливої уваги ознайомленню студентів із сучасними досягненнями фізики, що використовуються в будівництві. Проте викладачі фізики в будівельних університетах у більшості випадків надають перевагу викладанню навчального матеріалу в рамках програми, але не завжди мають час на ознайомлення студентів з конкретними сучасними дослідженнями у різних галузях фізики та можливостями використання їх результатів у будівельній галузі. Який є вихід із ситуації, що склалася? На нашу думку, це, по-перше, перегляд співвідношення між програмним навчальним матеріалом з фізики та сучасною науковою інформацією. По-друге, використання варіативної складової навчальних планів, наприклад, розробка і впровадження спецкурсів. Пропонуємо зупинитися на можливостях використання в будівельній галузі рідких кристалів.

Опис

Ключові слова

навчання фізики, спецкурс, рідкі кристали

Бібліографічний опис

Петруньок Т.Б. Висвітлення сучасних досягнень у галузі рідких кристалів в навчанні фізики майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VІІ Міжнародної наук.- практ. конф. – Бердянськ: БДПУ, 2019. –С. 212 – 214с. – Режим доступу:http://bdpu.org/

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced