Управління цінністю у проектах «під ключ»

Ескіз

Дата

2015

Автори

Бугров, Олександр Валентинович
Бугрова, Олена Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто принципи, які лежать в основі управління цінністю в рамках контрактів щодо будівництва об’єктів «під ключ». Розкрито модель, яка стимулює досягнення найбільш вдалих проектних рішень. За допомогою імітаційної моделі проілюстровано приклад (кейс) прийняття рішень щодо доцільності внесення змін у проект сторонами контракту. Запропонована концепція, в макроекономічному контексті, є креативним інструментом сучасної індустріалізації та модернізації економіки. Дослідження дозволило зробити ряд висновків, які можна узагальнити наступним чином – раціональні бонуси підряднику контракту «під ключ» за інжиніринг цінності та періодичний аналіз вигід і витрат активно сприяють оптимізації проекту.

Опис

Ключові слова

контракти «під ключ», прийняття рішень, аналіз вигід і витрат, управління цінністю, інжиніринг вартості, контракты «под ключ», принятие решений, анализ выгод и затрат, управление ценностью, инжиниринг стоимости, turnkey contracts, decision making, benefit-cost analysis, value management, value engineering, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Бугров О. В. Управління цінністю у проектах «під ключ» / О. В. Бугров, О. О. Бугрова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 22. – С. 26-32. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset