Застосування сучасних інформаційних технологій для організації торгівлі у мережі інтернет

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Гнатченко, Д. Д.
Гнатченко, Т. О.
Маляр, В. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Глобальний характер переходу ринку товарів і послуг у цифровий простір став передумовою для дослідження його тенденцій і властивостей. Визначено ступінь розвитку діджиталізації торгівлі в Україні порівняно з іншими країнами і чинники його гальмування. Обґрунтовано необхідність поглибленого дослідження ринку сучасних інформаційних технологій, що можуть бути застосовані у процесі цифрової трансформації торговельної діяльності. Визначено перелік актуальних на сьогодні форматів реалізації торгівлі в інтернет-мережі: статичний вебсайт, динамічний вебсайт, мобільний додаток або сторонній вебсервіс. Здійснено критеріальне порівняння форматів між собою за системою бального оцінювання, виходячи з потреб Продавця, що формують універсальний список критеріїв, релевантних при виборі конкретного формату інтернет-торгівлі – вартість розробки / обслуговування, тривалість розробки / введення в експлуатацію, наявний функціонал та можливість інтеграції з програмним забезпеченням Продавця для обліку товарів, складність в опануванні, необхідність наймання додаткового персоналу для роботи у новому програмному рішенні. У рамках кожного формату розкриті притаманні йому специфічні риси, переваги та недоліки. Наявність характерних особливостей впливає як на обсяг функціональних можливостей торговельної вебплатформи та користувацький досвід Покупців, так і на процеси розробки, яку має забезпечити Продавець. Щодо кожного формату інтернет-торгівлі визначено актуальний стек інформаційних технологій, які є найбільш рекомендованими до застосування. Так, розроблення сучасного вебсайту неможливе без використання HTML5 та CSS3, інтерактивність інтернет-магазину забезпечується синергією frontend та backend програмування, підключенням СУБД та CMS для підвищення зручності та ефективності адміністрування сайту. Особливу увагу слід приділити інтернет-торгівлі у форматі мобільного додатка як новій тенденції на електронному ринку. Особливості розроблення мобільних додатків для різних мобільних платформ спричинили наявність різних підходів та стеків інформаційних технологій, в тому числі крос-платформеної розробки.
Опис
Ключові слова
електронна комерція, електронна торгівля, інтернет-торгівля, інтернет-магазин, інформаційні технології в торгівлі, діджиталізація торгівлі, кафедра мiського будiвництва
Бібліографічний опис
Гнатченко Д. Д. Застосування сучасних інформаційних технологій для організації торгівлі у мережі інтернет / Д. Д. Гнатченко, Т. О. Гнатченко, В. А. Маляр // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2020. – № 41. – С. 163 - 168. - Бібліогр. : 13 назв.
Зібрання