Технологічні аспекти реконструкції при підсиленні залізобетонних конструкцій композитними матеріалами

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Під час реконструкції будівель і споруд найбільш популярними способами підсилення конструкцій є збільшення їх поперечного перерізу за рахунок приєднання нових додаткових елементів, застосування затяжок та шпренгелів, які утворюють попереднє напруження в конструкціях, влаштування дублюючих елементів для перерозподілу навантаження і, як слідство, розвантаження конструкцій. During the reconstruction of buildings and structures, the most popular ways to strengthen structures are to increase their cross-section by attaching new additional elements, the use of puffs and trusses that form pre-stress in structures, the device of duplicating elements to redistribute the load and, as a result, to unload structures.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних технологій, реконструкції, залізобетонні конструкції, композитні матеріали
Бібліографічний опис
Лисюк Яна. Технологічні аспекти реконструкції при підсиленні залізобетонних конструкцій композитними матеріалами / Я. Лисюк, Г. Шпакова // Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції : ІІІ науково-практична конференція : робоча програма та тези доповідей, Київ, 22 - 23 квітня 2021 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. − Київ : КНУБА, 2021. – С. 51-52. - Бібліогр. : 2 назви. - (Присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС).