Технологічні аспекти реконструкції при підсиленні залізобетонних конструкцій композитними матеріалами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Лисюк, Яна
Ганна, Шпакова
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Під час реконструкції будівель і споруд найбільш популярними способами підсилення конструкцій є збільшення їх поперечного перерізу за рахунок приєднання нових додаткових елементів, застосування затяжок та шпренгелів, які утворюють попереднє напруження в конструкціях, влаштування дублюючих елементів для перерозподілу навантаження і, як слідство, розвантаження конструкцій. During the reconstruction of buildings and structures, the most popular ways to strengthen structures are to increase their cross-section by attaching new additional elements, the use of puffs and trusses that form pre-stress in structures, the device of duplicating elements to redistribute the load and, as a result, to unload structures.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних технологій, реконструкції, залізобетонні конструкції, композитні матеріали
Бібліографічний опис
Лисюк Яна. Технологічні аспекти реконструкції при підсиленні залізобетонних конструкцій композитними матеріалами / Я. Лисюк, Г. Шпакова // Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції : ІІІ науково-практична конференція : робоча програма та тези доповідей, Київ, 22 - 23 квітня 2021 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. − Київ : КНУБА, 2021. – С. 51-52. - Бібліогр. : 2 назви. - (Присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС).