Математична модель визначення координат пунктів просторової геодезичної мережі з використанням даних інклінометричних і супутникових спостережень під час будівництва висотних будівель

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Під час будівництва висотних споруд на них діють зовнішні навантаження (вітрові, температурне та ін.), що викликає вертикальне коливання будівель. Найзначніші проблеми виникають з дотриманням вертикальності об’єктів. Традиційні способи оптичної вертикалі виявляються неефективними. Компанією «Leica Geosystems» запропоновано використання супутникових радіонавігаційних систем у поєднанні з інклінометрами (датчиками вертикалі) для геодезичного забезпечення спорудження хмарочосаBurj Khalifa. У статті наведено математичну модель визначення кординат пунктів ПГМ під час будівництва висотних споруд із застосуванням супутникових радіонавігаційних систем та інклінометрів.
Опис
Ключові слова
просторова геодезична мережа, будівництво висотне, інклінометри, супутникові радіонавігаційні системи, спутниковые радионавигационные системы., пространственная геодезическая сеть,, высотное строительство, spatial geodesic network, heightrisebuilding, inclinometers, G]SS.
Бібліографічний опис
Дем'яненко Р. А. Математична модель визначення координат пунктів просторової геодезичної мережі з використанням даних інклінометричних і супутникових спостережень під час будівництва висотних будівель / Р. А. Дем'яненко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 61. - С. 13-19. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання