Підвищення ефективності композиційних електромагнітних екранів регулюванням морфології феромагнітного наповнювача

Ескіз

Дата

2020

Автори

Касаткіна, Н.В.
Тихенко, О.М.
Панова, О.В.
Бірук, Я.І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ПНТУ

Анотація

Встановлено, що при проектуванні композиційних металополімерних електромагнітних екранів необхідно врахувати морфологію частинок екрануючої субстанції – принаймні співвідношення довжини та товщини окремих частинок. Визначено, що різке зростання захисних властивостей відбувається за концентрацій екрануючих елементів, коли вони контактують між собою (критична концентрація). Найбільша критична концентрація (до 47 %) відповідає співвідношенню довжини та діаметру частинок 1:2. Зі зростанням співвідношення критична концентрація монотонно зменшується. За співвідношення 1:32 вона складає 15 %. Показано, що некоректні результати розрахунку діелектричної проникності композиційних матеріалів для визначення коефіцієнтів екранування, зокрема коефіцієнта відбиття електромагнітних хвиль обумовлені невірним розрахунком коефіцієнтів деполяризації, які є визначними щодо обчислення критичних об’ємних концентрацій провідної субстанції у матриці композиційного матеріалу. В свою чергу значення критичної концентрації входить до формули Оделевського для розрахунку діелектричної проникності гетерогенних композиційних матеріалів. Наведені розрахунки впливу співвідношення довжини та діаметра екрануючих елементів придатні для застосування (прогнозування функціоналу) тільки для композитів з вмістом однакових спеціально виготовлених екрануючих елементів. Розрахунки для умовно круглих (точкових) екрануючих частинок не збігаються з надійними експериментальними даними. Для такого наповнювача критична концентрація (за вагою) − 12−15 %. Прогнозування захисних властивостей композитів з використанням дрібнодисперсної субстанції (принаймні до розмірів частинок 150−200 мкм) доцільно здійснювати на основі визначення електрофізичних властивостей суміші. Наведено спосіб застосування для таких розрахунків формули Дебая для діелектричної проникності матеріалу

Опис

Ключові слова

електромагнітний екран, композиційний матеріал, коефіцієнт деполяризації, формула Дебая, electromagnetic screen, composite material, depolarization coefficient, Debye’s formula

Бібліографічний опис

Підвищення ефективності композиційних електромагнітних екранів регулюванням морфології феромагнітного наповнювача / Н. В. Касаткіна, О. М. Тихенко, О. В. Панова, Я. І. Бірук // Системи управління, навігації та зв’язку. Зб. наук. праць. – Полтава : ПНТУ, 2020. – Т. 3 (61). – С. 115-118. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.3.115.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset