Правовий статус суб’єктів авторського права на архітектурні об’єкти в Україні

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бондарева, Наталія Дмитрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У роботі обговорюється важливість збереження авторства над архітектурними об’єктами, створеними на території України. Наводяться відповідні статті з Законів України про присвоєння авторства суб’єктам правовідносин. Порушено проблему архітектурної спадщини. Запропоновано дискусійні варіанти привернення уваги до цієї проблеми, а також можливі варіанти її вирішення

Опис

Ключові слова

кафедра політичних наук, збереження авторства, архітектурна спадщина, Закони України

Бібліографічний опис

Бондарева Н. Д. Правовий статус суб’єктів авторського права на архітектурні об’єкти в Україні / Н.Д. Бондарева // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ - Тернопіль: Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 року. - С. 154 - 156. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced