Правовий статус суб’єктів авторського права на архітектурні об’єкти в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі обговорюється важливість збереження авторства над архітектурними об’єктами, створеними на території України. Наводяться відповідні статті з Законів України про присвоєння авторства суб’єктам правовідносин. Порушено проблему архітектурної спадщини. Запропоновано дискусійні варіанти привернення уваги до цієї проблеми, а також можливі варіанти її вирішення
Опис
Ключові слова
кафедра політичних наук, збереження авторства, архітектурна спадщина, Закони України
Бібліографічний опис
Бондарева Н. Д. Правовий статус суб’єктів авторського права на архітектурні об’єкти в Україні / Н.Д. Бондарева // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ - Тернопіль: Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 року. - С. 154 - 156. - Бібліогр. : 4 назви.