Інтегроване 3D моделювання ландшафту при підготовці майбутніх архітекторів

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються питання комп’ютерного моделювання ландшафту при підготовці майбутніх архітекторів у САПР Allplan, що допоможе майбутнім архітекторам підвищити ефективність проектування, стати конкурентоспроможними фахівцями.
Опис
Ключові слова
комп’ютерне моделювання, ландшафт, підготовка майбутніх архітекторів, компьютерное моделирование, ландшафт, подготовка будущих архитекторов, computer modeling, terrain, training of future architects
Бібліографічний опис
Бірілло І. В. Інтегроване 3D моделювання ландшафту при підготовці майбутніх архітекторів / І. В. Бірілло, О. А. Костюченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11 -12. - С. 382- 387. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання