Інтегроване 3D моделювання ландшафту при підготовці майбутніх архітекторів

Ескіз

Дата

2017

Автори

Бірілло, І. В.
Костюченко, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглядаються питання комп’ютерного моделювання ландшафту при підготовці майбутніх архітекторів у САПР Allplan, що допоможе майбутнім архітекторам підвищити ефективність проектування, стати конкурентоспроможними фахівцями.

Опис

Ключові слова

комп’ютерне моделювання, ландшафт, підготовка майбутніх архітекторів, компьютерное моделирование, ландшафт, подготовка будущих архитекторов, computer modeling, terrain, training of future architects

Бібліографічний опис

Бірілло І. В. Інтегроване 3D моделювання ландшафту при підготовці майбутніх архітекторів / І. В. Бірілло, О. А. Костюченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11 -12. - С. 382- 387. - Бібліогр. : 2 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset