Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно- шарових топках

Ескіз недоступний
Дата
2015
Автори
Сенчук, М. П.
Астаф’єва, М. М .
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розроблена математична модель процесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках з поступальним і обертальним його переміщенням на колосниковій решітці. Наведено аналітичні рівняння для розрахунку основних параметрів зони горіння.
Опис
Ключові слова
шахтно-шарова схема спалювання, колосникова решітка з поступальним (обертальним) переміщенням палива, швидкість горіння, математична модель, диференціальне рівняння, кафедра теплогазопостачання та вентиляції
Бібліографічний опис
Сенчук М. П. Моделювання процесу горіння твердого палива в шахтно- шарових топках / М. П. Сенчук, М. М . Астаф’єва // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. Е.С. Малкін. – Київ, 2015. - Вип. 18. - С. 22 – 32. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання