Гармонізація економічної стабільності будівельних підприємств із ситуативно-ймовірнісними характеристиками перебігу інвестиційного процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Бондарчук, Наталя Валеріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Висвітлено особливості розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації та основних її інститутів. Окреслено заходи державної політики в цьому напрямку, визначено проблеми та подальші перспективи розбудови інвестиційної інфраструктури України. Визначено основні елементи інфраструктури ринку інвестицій у інновації та нематеріальні активи.
Опис
Ключові слова
інфраструктура ринку інвестицій, інвестиційно-інноваційна політика, інвестиційні інститути, кафедра економічної теорії
Бібліографічний опис
Бондарчук Н. В. Гармонізація економічної стабільності будівельних підприємств із ситуативно-ймовірнісними характеристиками перебігу інвестиційного процесу / Н. В. Бондарчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 97-103. - Бібліогр. : 26 назв.
Зібрання