Гармонізація економічної стабільності будівельних підприємств із ситуативно-ймовірнісними характеристиками перебігу інвестиційного процесу

Ескіз

Дата

2017

Автори

Бондарчук, Наталя Валеріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Висвітлено особливості розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації та основних її інститутів. Окреслено заходи державної політики в цьому напрямку, визначено проблеми та подальші перспективи розбудови інвестиційної інфраструктури України. Визначено основні елементи інфраструктури ринку інвестицій у інновації та нематеріальні активи.

Опис

Ключові слова

інфраструктура ринку інвестицій, інвестиційно-інноваційна політика, інвестиційні інститути, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Бондарчук Н. В. Гармонізація економічної стабільності будівельних підприємств із ситуативно-ймовірнісними характеристиками перебігу інвестиційного процесу / Н. В. Бондарчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 97-103. - Бібліогр. : 26 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced