Марковська модель керування природно-технічною системою

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонована методика моделювання природно-технічних систем, яка буде корисною дослідникам і експлуатаційникам складних технічних систем при прогнозуванні виникнення надзвичайних ситуацій за допомогою систем екологічного моніторингу.
Опис
Ключові слова
складні технічні системи, екологічний моніторинг, прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій, статистичне дослідження, підтримка прийняття рішень, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Баліна О. І. Марковська модель керування природно-технічною системою / О. І. Баліна, Ю. П. Буценко, В. А. Лабжинський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 16. – С. 175 - 180. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання