Роль та внесок архітектури давнього світу в скарбницю світового становлення архітектурного процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Горбик, Олена Олександрівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Публікація є спробою часткового подолання такої проблеми, як дефіцит в сучасному українському архітектурознавстві теоретичних концептуальних публікацій з історії світової архітектури та стилестановлення, спробою узагальнюючого бачення і системного осмислення історичного архітектурного досвіду, переосмислення характеру і ролі послідовних історичних етапів прогресу світової архітектури.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, стильові риси архітектури, історичні періоди архітектури, становлення архітектури, архітектура давнього світу, архітектура античності
Бібліографічний опис
Горбик О. О. Роль та внесок архітектури давнього світу в скарбницю світового становлення архітектурного процесу / О. О. Горбик / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17 - 18. - С. 93 - 97. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання