Cтруктура знань в мета-методології управління проектами

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Практика управління знаннями впровадження методології управління проектами не завжди є успішною. Першочергово це пов’язано з динамічністю створення, трансформування, розповсюдження й використання знань при впровадженні методологій управління проектами та тим, що знання виступають як вплив на процес впровадження методології управління проектами. Раціональне управління знаннями, як формалізованого класу впливів, сприяє дії оптимальної реакції системи управління на вплив та впровадженню оптимальної методології управління проектами. Пропонується розглядати області знань в розрізі деякої надбудови над методологією управління проектами у вигляді мета-методології управління проектами. Представлено процес використання запропонованих областей знань для впровадження конкретизованої методології управління проектами. Показано, що запропоновані області знань підвищують ефективність впровадження методологій управління проектами в практику діяльності проектно-орієнтованих підприємств.
Опис
Ключові слова
мета-методологія, конкретизована методологія, вплив, знання, області знань, інструменти впливу
Бібліографічний опис
Тесля Ю. М. Структура знань в мета-методології управління проектами / Ю. М. Тесля, Ю. Л. Хлевна // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 78 - 85. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання