Підготовка молодшого командного складу УПА у ВО 3 «Лисоня»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Волянюк, Сергій Борисович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Організація Українських Націоналістів (ОУН) упродовж свого існування ставила завдання підготувати майбутні старшинські кадри для Українських збройних сил. Актуальності цей процес набрав з початком Другої світової війни, досягши апогею перед створенням власних воєнних (структурних і територіальних) одиниць, які у 1943 р. були об’єднані під назвою Українська Повстанська Армія (УПА). У військові референтури ОУН залучалися всі члени, що мали досвід служби у польській, радянській, чехословацькій, угорській, німецькій арміях та українських збройних підрозділах, що діяли від 1939 р. Варто наголосити, що найбільше для розбудови відділів УПА залучали вояків, підстаршин і старшин, які пройшли підготовку в Дружинах Українських Націоналістів (ДУН). Значна кількість ветеранів ДУН зайняли командні посади (чотові, сотенні, курінні і ін.) у відділах повстанської армії. Частина у 19431944 рр. була залучена до праці у військових командах різного рівня. Незважаючи на ці військові кадри, командного складу, у значній більшості, середньої ланки в У ПА було недостатньо.
Опис
Ключові слова
молодший командний склад УПА, старшинські кадри УПА
Бібліографічний опис
Волянюк С. Б. Підготовка молодшого командного складу УПА у ВО 3 «Лисоня» / С. Б. Волянюк // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. : зб. матеріалів / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – - С. 364 - 371. - Бібліогр. : 25 назв.