Методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольного покриття

Ескіз

Дата

2018

Автори

Тонкачеєв, В. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянута проблема вибору оптимальної форми і конструктивної системи покриттів. Процес вибору форми і конструктивної системи куполів залежить від багатьох факторів. Виконано аналіз факторів функціонального призначення, естетичності форм куполів, фізики приміщень, об’ємно- планувальних параметрів споруд, конструктивно-розрахункових факторів та ін. Проаналізовані критерії вибору оптимальної форми і конструктивної системи купольних покриттів. До методики включені критерії оптимальної фізики приміщення, мінімізації витрат матеріалів, оптимальної компактності будівель, мінімальної тривалості і трудомісткості зведення куполу та ін. За результатами дослідження розроблена методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольних покриттів, використання якої значно зменшує обсяг подальших досліджень і може бути корисною для проектувальників купольних покриттів

Опис

Ключові слова

кафедра технології будівельного виробництва, методика, купол, форма, фактор, критерій, пріоритет, methodology, dome, form, factor, criterion, priority

Бібліографічний опис

Тонкачеєв В. Г. Методика формування оптимальної форми і конструктивної системи купольного покриття / В. Г. Тонкачеєв // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 66. - С. 602-610. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced