Світовий досвід будівництва критих гірськолижних комплексів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Ляшенко, Р. В.
Слєпцов, О. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглянуто та систематизовано світовий досвід будівництва критих гірськолижних комплексів. Виявлено географічні особливості розміщення даних об’єктів та визначено перспективи будівництва критих гірськолижних комплексів в Україні. Проведений аналіз існуючого досвіду будівництва критих гірськолижних комплексів дозволить визначити типологічні особливості, а також особливості розміщення даних архітектурних об’єктів в структурі міста. Проаналізовано дані щодо архітектурно-технічних характеристик критих гірськолижних комплексів, їх склад, розміри, параметри схилу, архітектурні рішення, особливості організації інтер'єру та можливості функціонального насичення. Даний огляд світового досвіду допоможе в пошуку оптимальної моделі для проектування критих гірськолижних комплексів на території України.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, світовий досвід, криті гірськолижні комплекси, архітектурні рішення, рішення інтер’єрів, international experience, indoor ski complexes, architectural interiors solutions., мировой опыт, крытые горнолыжные комплексы, архитектурные решения, решения по интерьерам

Бібліографічний опис

Ляшенко Р. В. Світовий досвід будівництва критих гірськолижних комплексів / Р. В. Ляшенко, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С. 95-100. - Бібліогр. : 6 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced