Фізичне виховання як важлива дисципліна навчального процесу у ВНЗ технічного профілю

Ескіз

Дата

2023

Автори

Мельник Ольга Аркадіївна
Киселевська Світлана Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КОМПРИНТ

Анотація

Вітчизняними вченими виявлено, що науково-технічний прогрес висуває високі вимоги до психофізичної підготовленості студентів і випускників ВНЗ технічного профілю, до того ж, вони будуть збільшуватися у найближчі 20 років.

Опис

Ключові слова

кафедра фізичного виховання і спорту, ВНЗ технічного профілю, фізичне виховання

Бібліографічний опис

Мельник О. А. Фізичне виховання як важлива дисципліна навчального процесу у ВНЗ технічного профілю / О. А. Мельник, С. М. Киселевська // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 380 – 385. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced