Фізичне виховання як важлива дисципліна навчального процесу у ВНЗ технічного профілю

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Вітчизняними вченими виявлено, що науково-технічний прогрес висуває високі вимоги до психофізичної підготовленості студентів і випускників ВНЗ технічного профілю, до того ж, вони будуть збільшуватися у найближчі 20 років.
Опис
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, ВНЗ технічного профілю, фізичне виховання
Бібліографічний опис
Мельник О. А. Фізичне виховання як важлива дисципліна навчального процесу у ВНЗ технічного профілю / О. А. Мельник, С. М. Киселевська // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 380 – 385. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 6 назв.