Напрямки розвитку житлового будівництва України з урахуванням вподобань потенціальних інвесторів (на основі соціологічного опитування)

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для виявлення поточних вподобань потенційних інвесторів автором була розроблена і впроваджена програма соціологічного анкетного опитування у декількох відділах продажу нерухомості м. Києва та Київської області. На основі проведеного аналізу визначено спільні риси дослідження із поточними статистичними даними з відкритих джерел, виявлено основні перспективні тенденції розвитку житлового будівництва в Україні.
Опис
Ключові слова
житло, житлове будівництво, соціологічне опитування, доступне житло, соціальне житло, анкетування, інвестор будівництва, демографія, соціально-економічні фактори, жилье, жилищное строительство, социологический опрос, доступное жилье, социальное жилье, анкетирование, инвестор строительства, демография, социально-экономические факторы, housing, residential construction, social research, affordable housing, public housing, questionnaire, property investor, demography, socioeconomic factors
Бібліографічний опис
Кур’ят П. П. Напрямки розвитку житлового будівництва України з урахуванням вподобань потенціальних інвесторів (на основі соціологічного опитування) / П. П. Кур’ят // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 302-308. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання