Напрямки розвитку житлового будівництва України з урахуванням вподобань потенціальних інвесторів (на основі соціологічного опитування)

Ескіз

Дата

2018

Автори

Кур’ят, П. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для виявлення поточних вподобань потенційних інвесторів автором була розроблена і впроваджена програма соціологічного анкетного опитування у декількох відділах продажу нерухомості м. Києва та Київської області. На основі проведеного аналізу визначено спільні риси дослідження із поточними статистичними даними з відкритих джерел, виявлено основні перспективні тенденції розвитку житлового будівництва в Україні.

Опис

Ключові слова

житло, житлове будівництво, соціологічне опитування, доступне житло, соціальне житло, анкетування, інвестор будівництва, демографія, соціально-економічні фактори, жилье, жилищное строительство, социологический опрос, доступное жилье, социальное жилье, анкетирование, инвестор строительства, демография, социально-экономические факторы, housing, residential construction, social research, affordable housing, public housing, questionnaire, property investor, demography, socioeconomic factors

Бібліографічний опис

Кур’ят П. П. Напрямки розвитку житлового будівництва України з урахуванням вподобань потенціальних інвесторів (на основі соціологічного опитування) / П. П. Кур’ят // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 302-308. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset