Адекватність і взаємовплив конструктивних і розрахункових схем будівлі

Ескіз

Дата

2021

Автори

Кріпак, Володимир
Колякова, Віра
Демченко, Дмитро

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На прикладі 9-ти поверхової будівлі паркінгу, побудованої на початку 2000 років на площі Перемоги в м. Києві, розглянуто деякі проблеми в роботі конструкцій, які повязані з вибором розрахункових моделей, використаних при їх проектуванні. Виконувалися перевірні розрахунки по виявленню резервів міцності в елементах каркасу і фундаментах для потенціальної надбудови. On the example of a 9-storey car park built in the early 2000s on Victory Square in Kyiv, some problems in the operation of structures were considered, which were associated with the choice of design models used in their development. Test calculations were performed to identify strength reserves in the frame elements and foundations for the potential superstructure.

Опис

Ключові слова

кафедра залізобетонних і кам’яних конструкцій, розрахункові схеми будівлі, конструктивні схеми будівлі, settlement schemes of the building, constructive schemes of the building

Бібліографічний опис

Кріпак В. Адекватність і взаємовплив конструктивних і розрахункових схем будівлі / В. Кріпак // Будівлі та споруди спеціального призначення : сучасні матеріали та конструкції : ІІІ науково-практична конференція: робоча програма та тези доповідей, 22 - 23 квітня 2021 року / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. − Київ : КНУБА, 2021. – С. 27 - 28. - Бібліогр. : 1 назва. - (Присвячена 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС).

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced