До стандартизації символів, знаків і позначень в спеціальній літературі

Ескіз

Дата

2014

Автори

Литвин, Г. М.
Голубенко, В. В.
Голубенко, К. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто сучасний стан символіки в геодезичній, науково-технічній та навчальній літературі. Відмічено, що символи і позначення фізичних величин суперечать рекомендаціям міжнародних організацій із стандартизації. Так, одні і ті самі величини можуть бути позначені різними символами з різних алфавітів, є розбіжності в їх трактуванні тощо, що призводить до ускладнення розуміння текстів. Рекомендовано заходи для поліпшення стану символіки в геодезичній літературі.

Опис

Ключові слова

кафедра інженерної геодезії, стандарт, символ, знак, позначення, формула, літера, індекс, стандарт, символ, знак, обозначения, формула, буква, индекс, standard, symbol, sign, designation, formula, the letter, standard, symbol, sign, designation, formula, the letter, index.

Бібліографічний опис

Литвин Г. М. До стандартизації символів, знаків і позначень в спеціальній літературі / Г. М. Литвин, В. В. Голубенко, К. В. Голубенко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 61. - С. 35-41. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset