До стандартизації символів, знаків і позначень в спеціальній літературі

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглянуто сучасний стан символіки в геодезичній, науково-технічній та навчальній літературі. Відмічено, що символи і позначення фізичних величин суперечать рекомендаціям міжнародних організацій із стандартизації. Так, одні і ті самі величини можуть бути позначені різними символами з різних алфавітів, є розбіжності в їх трактуванні тощо, що призводить до ускладнення розуміння текстів. Рекомендовано заходи для поліпшення стану символіки в геодезичній літературі.
Опис
Ключові слова
кафедра інженерної геодезії, стандарт, символ, знак, позначення, формула, літера, індекс, стандарт, символ, знак, обозначения, формула, буква, индекс, standard, symbol, sign, designation, formula, the letter, standard, symbol, sign, designation, formula, the letter, index.
Бібліографічний опис
Литвин Г. М. До стандартизації символів, знаків і позначень в спеціальній літературі / Г. М. Литвин, В. В. Голубенко, К. В. Голубенко // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 61. - С. 35-41. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання