Особливості функціонального зонування та класифікації існуючих типів студентських культурних центрів

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті висвітлено результати дослідження існуючих типологічних особливостей архітектури студентських культурних центрів, охарактеризовано основні функції та функціональне зонування даних будівель та комплексів, подано принципи їх розташування в структурі кампуса.
Опис
Ключові слова
архітектурна типологія, кампус, студентський культурний центр, architectural typology, campus, student cultural center, архитектурная типология, кампус, студенческий культурный центр
Бібліографічний опис
Дмитраш О. Ю. Особливості функціонального зонування та класифікації існуючих типів студентських культурних центрів / О. Ю. Дмитраш, В. І. Проскуряков // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 8-9. - С.376-382. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання