Роль та особливості застосування програмно-цільових методів управління на сучасному етапі розвитку Росії

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Статтю присвячено дослідженню кращої практики використання програмно-цільового методу, який дозволяє реалізувати нагальну потребу в здійсненні інтеграційних процесів в економіці, яка обумовлена зростанням складності, комплексності проблем економічного розвитку продуктивних сил із застосуванням програмно-цільового методу в управлінні проектами.
Опис
Ключові слова
російські цільові програми (РЦП), програмно-цільовий метод, регіональні програми, цільова програма підприємства (ЦПП), цільова комплексна програма (ЦКП), кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Цюцюра С. В. Роль та особливості застосування програмно-цільових методів управління на сучасному етапі розвитку Росії / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2011. – № 5. – С. 47 - 51. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання