Політичний протест в Україні: загальнонаціональний контекст та особливості регіональних проявів

Ескіз

Дата

2015

Автори

Дмитренко, Степан Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

політичний протест від початку його дослідження та концептуалізації у політичній науці і до сьогодні залишається складним, суперечливим та багатовимірним явищем з широким спектром форм реалізації на загальнонаціональному та регіональному рівнях. Попри значну кількість ґрунтовних політологічних, соціологічних, філософських, культурологічних та інших досліджень, присвячених протесту, дотепер залишаються дискусійними форми його прояву та здійснення, технології реалізації, мотиви, ефективність, та, зрештою, оцінка його справжньої (конструктивної чи деструктивної) ролі у політиці. З огляду на це теоретичне уточнення та поглиблення дослідження цього явища не втрачає своєї важливості, а суперечлива політична практика в сучасній Україні актуалізує потребу всебічного вивчення вітчизняних протестних процесів.

Опис

Ключові слова

політичний протест, волонтерський рух

Бібліографічний опис

Дмитренко С. П. Політичний протест в Україні: загальнонаціональний контекст та особливості регіональних проявів / С. П. Дмитренко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 145 - 149. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced