Електорально-правова субкультура української молоді

Ескіз

Дата

2017

Автори

Мішкіна, Руслана

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Електорально-правова субкультура молоді - це інтегральна і складна динамічна єдність знань і розуміння виборчих норм та процедур, повноважень і діяльності організаторів виборів, всіх учасників виборчого процесу, компетентності цих учасників, оцінок виборчого законодавства і практики його застосування на всіх етапах виборчої кампанії і виборів, а також індивідуальних електоральних практик, що проявляються в ставленні та інтересі щодо виборів, до виборчих прав і обов’язків, участі-неучасті у виборах.

Опис

Ключові слова

електорально-правова субкультура молоді, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Мішкіна Р. Електорально-правова субкультура української молоді / Р. Мішкіна // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 3 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 83 - 86. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced