Поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами

Ескіз

Дата

2019

Автори

Войтушенко, Анастасія Андріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано поняття "креативність". Висвітлено основні психологічні умови, що сприяють розвитку креативності. Зроблено спробу систематизувати наявні знання щодо визначення понять «потенціал», «творчий потенціал», «креативність» і «креативний потенціал» з огляду проблеми необхідності формування поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами. Досліджено та проаналізовано результати наукових досліджень поняття креативності та складових креативного потенціалу різних науковців і дослідників. Проведено порівняльний аналіз основних складових креативного потенціалу. Зазначено, що визначення поняття креативного потенціалу частково залежить від професійної сфери. Визначено поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами.

Опис

Ключові слова

потенціал, креативність, творчий потенціал, креативний потенціал, компетенція, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Войтушенко А. А. Поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами / А. А. Войтушенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 13-17. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset