Поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано поняття "креативність". Висвітлено основні психологічні умови, що сприяють розвитку креативності. Зроблено спробу систематизувати наявні знання щодо визначення понять «потенціал», «творчий потенціал», «креативність» і «креативний потенціал» з огляду проблеми необхідності формування поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами. Досліджено та проаналізовано результати наукових досліджень поняття креативності та складових креативного потенціалу різних науковців і дослідників. Проведено порівняльний аналіз основних складових креативного потенціалу. Зазначено, що визначення поняття креативного потенціалу частково залежить від професійної сфери. Визначено поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами.
Опис
Ключові слова
потенціал, креативність, творчий потенціал, креативний потенціал, компетенція, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Войтушенко А. А. Поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами / А. А. Войтушенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 37. – С. 13-17. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання