Визначення напружено-деформованого пружного просторового тіла, яке має форму паралелепіпеда

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Автори
Станкевич, А. М.
Шкельов, Л. Т.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено методику визначення напружено-деформованого стану просторового пружного тіла, яка будується на застосуванні методу прямих. За невідомі прийнято компоненти вектора переміщень. За умови дискретизації у двох напрямах, тримірна задача зводиться до одномірної. Прийнята періодичність зміни невідомих у напрямах дискретизації дозволяє отримати матрицю диференціальних рівнянь, для якої знаходиться точне аналітичне рішення.
Опис
Ключові слова
напружено-деформований стан, пружне просторове тіло, форма паралелепіпеда
Бібліографічний опис
Станкевич А. М. Визначення напружено-деформованого пружного просторового тіла, яке має форму паралелепіпеда / А. М. Станкевич, Л. Т. Шкельов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 90-101. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання