Визначення напружено-деформованого пружного просторового тіла, яке має форму паралелепіпеда

Ескіз недоступний
Дата
2006
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Викладено методику визначення напружено-деформованого стану просторового пружного тіла, яка будується на застосуванні методу прямих. За невідомі прийнято компоненти вектора переміщень. За умови дискретизації у двох напрямах, тримірна задача зводиться до одномірної. Прийнята періодичність зміни невідомих у напрямах дискретизації дозволяє отримати матрицю диференціальних рівнянь, для якої знаходиться точне аналітичне рішення.
Опис
Ключові слова
напружено-деформований стан, пружне просторове тіло, форма паралелепіпеда
Бібліографічний опис
Станкевич А. М. Визначення напружено-деформованого пружного просторового тіла, яке має форму паралелепіпеда / А. М. Станкевич, Л. Т. Шкельов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 90-101. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання