Визначення напружено-деформованого пружного просторового тіла, яке має форму паралелепіпеда

Ескіз

Дата

2006

Автори

Станкевич, А. М.
Шкельов, Л. Т.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Викладено методику визначення напружено-деформованого стану просторового пружного тіла, яка будується на застосуванні методу прямих. За невідомі прийнято компоненти вектора переміщень. За умови дискретизації у двох напрямах, тримірна задача зводиться до одномірної. Прийнята періодичність зміни невідомих у напрямах дискретизації дозволяє отримати матрицю диференціальних рівнянь, для якої знаходиться точне аналітичне рішення.

Опис

Ключові слова

напружено-деформований стан, пружне просторове тіло, форма паралелепіпеда

Бібліографічний опис

Станкевич А. М. Визначення напружено-деформованого пружного просторового тіла, яке має форму паралелепіпеда / А. М. Станкевич, Л. Т. Шкельов // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. - Київ : КНУБА, 2006. - Вип. 78. - С. 90-101. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset