Ефективність використання уніфікованих систем моніторингу будівель на різних етапах життєвого циклу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Автори
Наріжний, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Ліра-К
Анотація
Основною метою систем моніторингу будівель є своєчасне виявлення технічних змін будівлі чи конструкції зокрема для їх подальшого контролю. Для кращого розуміння алгоритмів поєднання зазначених систем на різних етапах контролю технічного стану будівлі, їх необхідно розділити, визначити необхідні технічні засоби та параметри моніторингу, методи та способи оптимального використання прийнятих систем, технічну можливість їх реалізацїї та подальшого використання. В загальному можна виділити наступні етапи життєвого циклу будівлі: будівництво, експлуатація, еконструкція, регенерація або ліквідація будівлі.
Опис
Ключові слова
системи моніторингу будівель, процес експлуатації будівель, уніфіковані системи моніторингу
Бібліографічний опис
Наріжний В. В. Ефективність використання уніфікованих систем моніторингу будівель на різних етапах життєвого циклу / В. В. Наріжний // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : IV Міжнародна науково-практична конференція : програма та тези доповідей, Київ, 7 – 8 червня 2022 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; ред. О. Ю. Бєлєнкова. – Київ : Ліра-К, 2022. - С. 60 – 62. – Бібліогр. : 5 назв.