Особливості організації простору офісних приміщень соціального спрямування

Ескіз

Дата

2013

Автори

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

стаття присвячена проблемі організації простору в офісних приміщеннях соціального спрямування. Дослідження проведено на основі специфіки діяльності соціальних установ, аналізі прототипів офісних приміщень даного спрямування, огляді нових тенденцій в дизайн-проектуванні, ознайомленні з особливостями впливу кольору та форми на працездатність. Визначено особливості організації простору офісних приміщень соціального спрямування

Опис

Ключові слова

соціальна сфера, функціональна зона, кольорова гама, форма, психологічний вплив, прототип

Бібліографічний опис

Особливості організації простору офісних приміщень соціального спрямування / Л. Р. Гнатюк, С. Б. Гупаловська, О. І. Гузь, Н. І. Дубровська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 83-91. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced