Ознайомлення майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії з фізичними основами новітніх будівельних технологій на заняттях з фізики .

Ескіз

Дата

2019

Автори

Петруньок, Т.Б.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ФОП Однорог Т.В.

Анотація

Будівельна галузь є однією з основних складових економічного сектору України. При цьому глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі, вимагають від неї дуже швидкої реакції на зміни у будівельних технологіях та обладнанні. До речі, будівельна індустрія завжди вважалася досить консервативною, тому вітчизняним будівельникам інколи буває важко своєчасно зреагувати на будівельні інновації. Проте нині, в умовах жорсткої конкуренції, будівельні компанії повинні швидко реагувати на стрімкі зміни та необхідні нововведення, оскільки лише за таких умов вони зможуть бути конкурентноздатними на ринку праці не лише сьогодні, але й у найближчому майбутньому. Але успішний розвиток будівельної галузі залежить від багатьох чинників, серед яких найважливішим для нашої країни є нестача кваліфікованих кадрів. Одна з причин цього полягає в тому, що останнім часом посилились вимоги до будівництва і реконструкції будівель і споруд. Зокрема, у зв’язку з тим, що деякі питання якості і безпеки на будівництвах України дотепер залишаються нерозв’язаними, вводиться поетапний контроль за процесом зведення об’єктів. Планується перевіряти об’єкти будівництва на всіх основних етапах виконання робіт – по закінченні фундаменту, каркасу, мереж та обробки. Такий підхід забезпечить гарантію для інвестиційних компаній, надійність їх вкладень, а громадянам – якість та безпеку житла та інших об’єктів інфраструктури. Але зрозуміло, що подібні нововведення щодо планових перевірок створять значні ускладнення для забудовників, які у більшості випадків звикли залишати окремі недоробки. За таких умов вимоги до фахової компетентності майбутніх фахівців будівництва та цивільної інженерії – спеціальності складної і відповідальної – ще більше зростають, адже саме від них залежить якість і надійність виконання робіт. Тому такі фахівці не лише повинні мати високий рівень знань і умінь, одержаних під час навчання у будівельному вищому навчальному закладі, але й регулярно його підвищувати.

Опис

Ключові слова

майбутні фахівці з будівництва та цивільного будівництва, новітні будівельні технології, інтеграція знань з фізики та дисциплін професійного навчального циклу.

Бібліографічний опис

Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: матеріали міжнародного практичного форуму (21-22 червня 2019 р.) Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного; за заг. ред. д.т.н. проф. Надикто В.Т.- Мелітополь: ФОП Однорог Т.В. 2019.- Частина 2. – 340- 343 с. ISBN 978-617-7566-86-0 – Режим доступу:https://orcid.org

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced