Дослідження руху вібромашин при проходженні через резонанс

Ескіз

Дата

2010

Автори

Назаренко Іван Іванович
Кобижський М. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

При пуску або зупинці вібраційної машини під час ущільнення бетонної суміші вона проходить через резонанс, оскільки пружинні опори на які спирається вібромашина розраховуються із умов віброізоляції, а вимушена частота значно перевищує власну частоту машини. При проходженні через резонанс виникають значні коливання, амплітуда яких в декілька разів перевищує необхідну за технологією величину. Тому актуальною є проблема встановлення цієї величини амплітуди коливань та оцінки впливу джерела енергії на рух системи.

Опис

Ключові слова

рух вібромашин, резонанс, бетонна суміш, величина амплітуди коливань, кафедра машин і обладнання технологічних процесів

Бібліографічний опис

Назаренко І. І. Дослідження руху вібромашин при проходженні через резонанс / І. І. Назаренко, М. Г. Кобижський // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2010. - № 25. - С. 20 - 23. – Бібліогр. : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset