Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів у житловому будівництві

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гайна, Георгій Анатолійович
Гончаренко, Тетяна Андріївна
Єрукаєв, Андрій Віталійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На сьогодні вибір міської території під житлове будівництво є складним процесом. Потрібно враховувати безліч факторів. Причому кожна конкретна територія відрізняться за впливом відповідного фактору. В одному місці рівень стану доріг задовільний, а в іншому поганий, проте є висока забезпеченість об’єктами соціальної інфраструктури. Тобто наявна неоднорідність факторів. Для вирішення цієї проблеми пропонується підхід, що об’єднує в собі два методи: SWOT-аналіз і нечіткі множини. Цей вибір обумовлений тим, що перший метод, тобто SWOT-аналіз, дозволяє побудувати певні подальші дії будівельного спрямування, що залежать від представлення впливу факторів у певній комбінації. Нечіткий метод дозволяє відійти від жорстких рамок вибору (лише так, лише ні) найвпливовіших факторів із побудованої комбінації, що є головними саме для даної території. У даній статті розглянуто етапи побудови нечіткого SWOT-аналізу для спрощення задачі врахування лише тих факторів, що мають значний вплив на дану територію, яка розглядається як претендент під майбутню житлову забудову.

Опис

Ключові слова

SWOT-аналіз, матриця SWOT, нечітка множина, база правил, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Гайна Г. А. Нечіткий стратегічний підхід до вибору найвпливовіших факторів в житловому будівництві / Г. А. Гайна, Т. А. Гончаренко, А. В. Єрукаєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 96 - 102. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced