Арматура для залізобетонних конструкцій Ч. 1 Метали і сплави

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Петрикова, Євгенія Миколаївна
Майстренко, А. А.
Амеліна, Наталія Олексіївна
Резник, О. Ю.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто основи класифікації металів і металевих сплавів, основні властивості металів, принципи будови металів і сплавів. Наведено класифікацію, властивості, характеристики та структуру залізовуглецевих сплавів і перетворення в системі Fe – Fe3С. Розглянуто основи термічної обробки металевих сплавів. Призначено для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» спеціалізації 192.04 «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» для поглибленого засвоєння теоретичного курсу та підготовки до контролю знань із дисципліни «Арматура для залізобетонних конструкцій».
Опис
Ключові слова
арматура, конструкції залізобетонні, кафедра технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Бібліографічний опис
Арматура для залізобетонних конструкцій : конспект лекцій : у 2 ч. : для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» ОП «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів». - Ч. 1 : Метали і сплави / Є. М. Петрикова, А. А. Майстренко, Н. О. Амеліна, О. Ю. Резник ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2023. – 68 с. - Бібліогр. : с. 67.