“Інтервальна” модель параметричної оптимізації інженерної мережі при довільній цільовій функції

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто задачу параметричної оптимізації інженерної мережі при довільній цільовій функції з дискретними та інтервальними змінними, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано алгоритм розв’язання задачі.
Опис
Ключові слова
інженерна мережа, параметрична оптимізація, математична модель, інтервальні змінні та функції, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Полтораченко Н. І. “Інтервальна” модель параметричної оптимізації інженерної мережі при довільній цільовій функції / Н. І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2011. – № 7. – С. 118 - 120. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання